Woning verduurzamen

Waarom is dit slim?

Misschien heb je als eens gedacht over het verduurzamen van je woning. Maar hoe ga je dat aanpakken en hoe ga je dit betalen?

We proberen wat licht in de duisternis te brengen:

Waarom verduurzamen van je woning

Verduurzamen van woningen staat erg in de belangstelling de laatste jaren.
In 2015 ondertekende ook Nederland het VN klimaatakkoord van Parijs.
Door het Nederlandse parlement zijn hierop de volgende afspraken gemaakt:

 • 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990
 • 95% minder CO2 uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990
 • In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn.
 • In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd.

Veel mensen zien nog niet direct de noodzaak tot verduurzaming.
Toch is het slim om hier nu over na te gaan denken.
We geven hier een paar voordelen:

Lagere maandlasten

Het treffen van energiebesparende voorzieningen kost geld.
Geld dat je misschien niet direct voor handen hebt.
Toch is het belangrijk om te weten dat ook kleine woningaanpassingen al een grote impact kunnen hebben op de energierekening.

Als in jouw woning minder energie nodig is en waar ook zelf energie wordt opgewekt, zal aan het einde van de maand de energierekening fors lager zijn.

Hiermee kunnen woningaanpassingen snel worden terugverdiend.

Verhoging comfort

Naast een kostenbesparing, levert het treffen van energiebesparende voorzieningen ook een verhoging van het wooncomfort op.

Als voorbeeld het isoleren van de woning:

 • In de winter zal een goed geïsoleerd huis prettiger aanvoelen dan een huis waarin veel warmte verloren gaat door tocht.
 • In de zomer blijft je woning koeler, iets wat met de steeds warmer wordende zomerperioden ook prettig zal zijn.
 • Het vervangen van enkel of dubbel glas door HR++ of HR+++ glas zorgt voor veel minder warmteverlies maar houdt ook geluid van buiten veel beter tegen.
Gezondheid

Ook de gezondheid verbetert zichtbaar na het treffen van verduurzamingsmaatregelen.

Als jouw huis een goede ventilatie heeft, dan zorgt dit er voor dat het minder benauwd is in huis. Door goede ventilatie wordt namelijk voldoende zuurstof aangevoerd.

Ook worden schadelijke stoffen en stinkende geuren afgevoerd naar buiten én een goede ventilatie voorkomt problemen door vocht en schimmel.

Veiligheid

Het treffen van verduurzamingsmaatregelen vergroot de veiligheid in de woning.

Koken op een inductie-kookplaat in plaats van koken op gas zorgt voor een afname van het risico op brand.

Datzelfde geldt ook voor het elektrisch verwarmen van een woning ten opzichte van het verwarmen van de woning met aardgas.

Behoud/verhogen woningwaarde

Energiebesparende maatregelen verhogen de waarde van de woning. Een woning zal sneller worden verkocht als deze energiezuinig is, dan wanneer dit niet het geval is. De potentiële koper profiteert namelijk van alle voordelen zonder dat hij hier na de aankoop van de woning nog in hoeft te investeren.

Uit onderzoek (VastgoedLAB TIAS 2015) blijkt dat een woning met een G-label (het laagste energielabel) bij verkoop ruim € 13.000 minder oplevert dan gemiddeld. Ook staan dergelijke woningen 70 dagen langer dan gemiddeld te koop.
Een woning met een A-label levert daarentegen gemiddeld € 12.000 meer op en wordt gemiddeld 70 dagen sneller verkocht.

Welke mogelijkheden zijn er voor verduurzaming

Als je serieus met het verduurzamen van je woning aan de slag wilt, ga dan in elk geval in deze volgorde aan het werk:

 1. Isoleren
 2. Ventileren
 3. Duurzame energie opwekken
 4. Duurzaam verwarmen

We leggen dit uit en laten je een aantal mogelijkheden zien:

Isoleren

Dit is de basis waarmee je begint. De energie die je gebruikt gaat dan minder snel verloren. Dus je gebruikt minder energie en ook nog eens veel efficienter.

Isolatie van een woning kan op verschillende manieren. Zo kan het dak worden geïsoleerd, maar bijvoorbeeld ook de muur, de ramen en de vloer. Elke isolatiemaatregel heeft zo zijn voordelen en de ene maatregel is efficiënter dan de andere.

Het goed isoleren van de woning kan leiden tot een behoorlijke besparing op de energierekening: een hoekwoning of een twee-onder-een-kapwoning zonder isolatie verbruikt per jaar circa 2.800 m3 gas voor verwarming. Als een dergelijke woning echter wordt geïsoleerd, is circa 600 m3 gas nodig. Dit levert een kostenbesparing op van maar liefst € 1.700 per jaar.

     * Vloerisolatie

Met vloerisolatie wordt optrekkende kou en vocht vanuit de bodem , en dus koude voeten, voorkomen.

Vloerisolatie kan leiden tot een besparing van 170 tot 400 m3 aan gas.Vaak wordt vloerisolatie uitgevoerd via de kruipruimte van een woning aan de onderzijde van de vloer. Hierdoor is vloerisolatie redelijk makkelijk uit te voeren en kan de overlast in de woning beperkt blijven.

     * Muurisolatie

Muurisolatie voorkomt dat warmte via de muren de woning verlaat.
Hierdoor hoeft minder energie te worden opgewekt, want de warmte blijft langer behouden.

Muurisolatie wordt meestal aangebracht in de spouw. Dit is de ruimte tussen de binnen- en buitenwand. Muurisolatie wordt uitgevoerd door via gaten in de buitenmuur isolatiemateriaal in de spouw te spuiten.

Ook kan muurisolatie gebeuren door een extra laag aan te brengen aan de binnenmuur. Het nadeel hiervan is wel dat de leefruimte kleiner wordt.

     * Dakisolatie

Warme lucht stijgt op en er gaat dus veel warmte verloren via het dak. Dakisolatie kan dit voorkomen.

Daarnaast kan dakisolatie ervoor zorgen dat de zolder in de zomermaanden koel blijft. Bij de isolatie van schuine daken wordt isolatiemateriaal aangebracht aan de binnen- of buitenkant van het dak.

Bij platte daken gebeurt dit meestal aan de buitenkant van het dak. Als de zolder niet als leefruimte wordt gebruikt, dan kan er overigens ook voor worden gekozen om de zoldervloer te isoleren.

     * Glas

Er bestaan verschillende soorten glas.

Een woning waarin enkel glas of ‘normaal’ dubbel glas zit, verliest veel warmte. Daarnaast is lawaai van buiten goed hoorbaar.

Het vervangen van het glas in de woning kan dan ook een efficiënte isolatiemaatregel zijn.

HR++-glas isoleert 2,5 keer zo goed als standaard dubbel glas. Triple glas isoleert zelfs 5 keer zo goed als standaard dubbel glas.

     * Naad- en kierdichting

Ook kan een woning beter worden geïsoleerd door het dichten van naden en kieren.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van tochtstrips, tochtband of ander materiaal.

Bij het naad- en kierdicht maken van een woning moet wel goed worden opgelet dat de woning nog goed ventileert.

Het dichten van naden en kieren in een woning zorgt in een gemiddelde hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning voor een besparing van 70 m3 gas per jaar.

En de investering is klein: producten waarmee je naden en kieren kunt dichten zijn gewoon bij de bouwmarkt te koop.

     * Hoe weet je of je huis goed geïsoleerd is?

Om erachter te komen welke isolatiemaatregelen misschien al getroffen zijn, kan allereerst worden gekeken naar het bouwjaar van de woning. De eisen van het Bouwbesluit zijn in de loop der jaren namelijk steeds strenger geworden.

 • Woningen van voor 1974 zijn vaak niet of nauwelijks geïsoleerd.
 • Woningen met een bouwjaar van 1975 tot en met 1982 hebben tijdens de bouw spouwmuurisolatie en dakisolatie van 5 tot 7 centimeter gekregen. In de woonkamer hebben de ramen dubbel glas en in de slaapkamer enkel glas. Er is geen sprake van vloerisolatie.
 • Woningen met een bouwjaar van 1983 tot en met 1991 hebben overal isolatie van 5 tot 7 centimeter, dus in het dak, in de muur en in de vloer. Ook hebben deze woningen over het algemeen dubbel glas (soms nog enkel glas in de slaapkamer).
 • Als de woning is gebouwd in de periode 1992 tot en met 1999, dan is de isolatie van het dak, de muur en de vloer over het algemeen goed geregeld. Er is tevens overal dubbel glas geplaatst.
 • Bij woningen die vanaf 2000 zijn gebouwd, kun je ervan uitgaan dat ze (zeer) goed zijn geïsoleerd. Deze woningen hebben daarnaast overal HR++-glas en soms zelfs triple glas.
Ventileren

Naast dat een woning goed moet zijn geïsoleerd, is het ook belangrijk dat de ventilatie op orde is.
Als dit namelijk niet gebeurt, kunnen schadelijke stoffen in de woning blijven hangen en kunnen er vocht- en schimmelplekken ontstaan, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Helaas is de ventilatie van woningen vaak niet goed op orde. In 1 van de 10 huizen komt schimmelvorming voor en in veel huizen is de hoeveelheid fijnstof groter dan buiten.

Door de woning goed te ventileren, is er genoeg toevoer van frisse lucht. Hierdoor blijft het binnenklimaat gezond en kan er op een comfortabele manier in de woning worden gewoond.

Duurzaam energie opwekken

Duurzaam energie opwekken kan op verschillende manieren.
We lichten er een paar toe:

 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Warmtenet
 • Groen gas
 • Groen waterstofgas
    * Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn natuurlijk de bekendste vorm van duurzaam energie opwekken die je thuis kunt doen.

Met zonnepanelen wordt energie van de zon omgezet in elektriciteit of wordt de warmte van de zon gebruikt om te verwarmen. In de volksmond worden met zonnepanelen meestal die panelen bedoeld die gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Deze leggen we hier uit, de panelen voor warmte vind je bij de zonneboiler.

Wist je dat de energie die je in 2 jaar opwekt met zonnepanelen genoeg is om de energielast die het produceren van dat paneel heeft gekost te dekken? 
Als je dan bedenkt dat de gemiddelde levensduur momenteel 25 jaar is, zorg je daarmee dus voor 23 jaar milieuwinst.

Sommige mensen denken dat zonnepanelen alleen goed werken als deze op het zuiden gericht zijn. Dit is niet juist, het zuiden is weliswaar de beste positie voor zonnepanelen maar ook panelen op het oosten of westen leveren voldoende energie op.
Dit ligt ongeveer 20% lager maar nog steeds interessant.

Pas wel op dat de panelen niet in de schaduw van een naast gelegen gebouw of bijvoorbeeld bomen liggen.

     * Zonneboiler

Met een zonneboiler wordt water verwarmd met zonne-energie.
De kosten voor een zonneboiler bedragen voor een gezin met 4 personen ongeveer € 3.300, inclusief het installeren.

Er een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van zonneboilers. Op dit moment kan ongeveer € 1.100 van de aanschafprijs worden teruggekregen.

Met een zonneboiler wordt minder gas gebruikt, dus er wordt automatisch bijgedragen aan een beter klimaat. En hoe meer warm water er wordt gebruikt, hoe groter de besparing op de gasrekening is.
Een zonneboiler heeft een gemiddelde levensduur van 20 jaar.

Duurzaam verwarmen

Er zijn een aantal manieren om duurzaam te verwarmen.

Een aantal technieken, zoals zonneboilers, warmtepompen en een warntenet worden reeds op redelijke schaal toegepast. Andere vormen zoals het gebruik van Groen gas en waterstofgas staan nog in de kinderschoenen. Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen hoopvol zijn.

     * Warmtepomp

Met een warmtepomp wordt de woning elektrisch verwarmd.
Er zijn 3 soorten warmtepompen:

All-electric
Deze warmtepomp werkt volledig elektrisch en verwarmt de woning en het water in de woning. Er is bij een dergelijke warmtepomp dus geen cv-ketel meer nodig.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp zorgt er samen met de cv-ketel voor dat de woning en het water in de woning wordt verwarmd.
Op koude dagen gaat de cv-ketel aan. Op warmere dagen, als er dus minder verwarming nodig is, verwarmt de warmtepomp de woning.

Ventilatiewarmtepomp
Een ventilatiewarmtepomp is een kleine warmtepomp die de warmte uit ventilatielucht gebruikt. Deze warmtepomp is geschikt voor woningen met mechanische ventilatie.


Warmtepompen zijn een alternatief voor verwarmen op aardgas. Een nadeel van warmtepompen is dat zij veel stroom gebruiken.
Dit kan overigens (deels) worden gecompenseerd door het plaatsen van zonnepanelen om zo een deel van het stroomverbruik op te wekken.

     * Warmtenet

Een warmtenet, ook wel stadsverwarming of blokverwarming genoemd, is een soort grote cv-installatie.

Deze installatie wordt dan in een woonwijk geplaatst en via buizen gaat warm water vanuit de installatie naar de woningen.
Koud water wordt teruggevoerd naar het warmtenet, waar het weer wordt opgewarmd.

Bij een warmtenet wordt duurzame energie gebruikt, bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte van fabrieken.

Momenteel is circa 5% van de woningen aangesloten op een warmtenet, maar dit percentage zal in de toekomst steeds sneller stijgen.

Vergeleken met een eigen cv-ketel voor iedere woning, zorgt een warmtenet namelijk voor circa 50 tot 70% minder CO2-uitstoot.
Een woning die op het warmtenet is aangesloten, heeft zelf geen individuele verwarmingsinstallatie meer nodig.

     * Groen gas

Het alternatief voor aardgas is groen gas. Groen gas wordt gemaakt van mest, gft-afval en andere reststromen.

De bacteriën in deze materialen kunnen het afval omzetten in groen gas.

     * Groen waterstofgas

Groen waterstofgas, hiermee wordt waterstofgas bedoeld welke met duurzame energie is opgewekt.

Waterstofgas kan o.a. worden gemaakt met elektriciteit. Dit gas kan dan later weer worden gebruikt voor verwarmen, door dit gas te verbranden. Ook kan het met een zogenaamde brandstofcel weer worden omgezet in elektriciteit. 

Het grote voordeel van waterstofgas is dat je hiermee bijvoorbeeld duurzame energie uit windmolens kunt opslaan tot het moment dat je de energie nodig hebt.

Er lopen diverse proeven met waterstofgas. Momenteel is men bezig om op de Noordzee een windmolenpark te koppelen aan een oud boorplatform waarop een waterstofcentrale is gevestigd. Het gas kan dan met de reeds bestaande oliepijpleidingen naar land worden vervoerd.    

Op waterstofgas kun je bijvoorbeeld koken, ook zijn er al verwarmingketels die op waterstofgas werken. 
Wellicht dat dit in de toekomst één van de oplossingen gaat zijn.

Hoe ga ik verduurzaming betalen?

Wij leggen je natuurlijk graag uit welke mogelijkheden jij hebt om de verduurzaming van je woning te betalen. Er zijn een aantal optie's:

 1. Gebruik van spaargeld 
 2. Het verhogen van je bestaande hypotheek 
 3. Gebruik maken van de diverse subsidieregelingen
 4. Gebruik maken van speciale leningen

Wat voor jou persoonlijk de beste optie is, kunnen wij samen bekijken. Als je daar meer over wilt weten, maak dan een afspraak met Securium Totaalplan®.

Tips: verduurzamen

Je kunt op diverse sites informatie vinden over het verduurzamen van je woning. Ook zijn er sites waarop je meer informatie vindt over subsidieregelingen of speciale leningen.

Kijk eens op:

https://www.verbeterjehuis.nl/ 
https://www.energiebespaarlening.nl/

 

©  2023  -  Securium Totaalplan®
Wij werken samen met o.a. www.bedrijfshypotheek.nl en www.hypotheekcompany.nl