Plus Pakket particulier

€ 297,00    éénmalig
€   27,00    per maand

Ons Plus Pakket voor alle particuliere schade- en levensverzekeringen.

Altijd zonder provisie.

Binnen ons Plus Pakket gaan wij eerst aan de slag om al jouw huidige schade- en levensverzekeringen in beeld te brengen.

Ook gaan we samen bekijken wat zinvol is om te verzekeren, dus krijg je ook te horen of er overbodige zaken zijn verzekerd.
We geven je dus een volledige analyse van je huidige schadeverzekeringen en bekijken de passendheid van je lopende levensverzekeringen3.

Je krijgt van ons een advies en een aanbieding op deze verzekeringen.
En omdat wij NIET op basis van provisie1 werken, hoef je dus nooit bang te zijn dat wij verzekeringen of diensten aanbevelen omwille van onze verdiensten.
Je krijgt dus een objectief en volledig onafhankelijk advies van ons. Het is aan jou of je onze adviezen wilt opvolgen of niet.
Maar omdat je een volledig inzicht hebt gekregen, ben je in elk geval in staat om de goede beslissingen te nemen.
Dus "Financieel inzicht als basis".

Je betaalt het eenmalige tarief van € 297,00 voor:

 • Het complete rapport schadeverzekeringen inclusief alle adviezen
 • Afsluitkosten m.b.t. de opstart van de schadeverzekeringen
 • Afsluitkosten m.b.t. de opstart ven de levensverzekeringen

Binnen het abonnement à € 27,00 per maand vallen:

 • Beheer lopende verzekeringen
 • Verzekeringen volledig zonder provisie
 • Advies lopende verzekeringen 2
 • Wijzigen bestaande verzekeringen 2
 • Hulp bij schademeldingen 2
 • Hulp bij uitkering in geval van overlijden
 • Advies & afsluiten extra verzekeringen 2
 • Check op lopende polissen m.b.t. dekking en premie (1 x per 2 jaar)

Het abonnement is na 1 jaar maandelijks opzegbaar
Optioneel is een huisbezoek mogelijk, de kosten hiervoor gaan altijd in overleg.

1 Provisie is een geldelijke vergoeding die tussenpersonen ontvangen van geldverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen t.b.v. het afsluiten en beheren van producten zoals bijvoorbeeld verzekeringen.
Securium Totaalplan® werkt zonder provisie op alle producten met uitzondering van financieringen zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. 
Het is wettelijk niet toegestaan om dit op basis van directe betaling te adviseren / beheren.

2 wij hanteren een "fair use policy", dit is dus gebaseerd op een normaal aantal vragen en of handelingen per jaar. Indien daar een overschrijding op plaats vindt dan zullen wij, altijd in overleg, tegen een separaat uurtarief helpen.

3 We bekijken de passendheid van je lopende levensverzekeringen, wanneer je nog meer diepgang wilt hebben in jouw situatie bij overlijden en andere gebeurtenissen, adviseren we je om te kiezen voor ons Securium Totaalplan®.

©  2024  -  Securium Totaalplan®
Wij werken samen met o.a. www.bedrijfshypotheek.nl en www.hypotheekcompany.nl