Verzamelen benodigde stukken

Bij een akkoord van jou gaan wij alle stukken verzamelen die nodig zijn om de hypotheekaanvraag te kunnen doen. Deels lever je die zelf aan bij ons en deels kunnen wij stukken voor je opvragen of in gang zetten, denk bijvoorbeeld aan een taxatierapport. 

Daar waar nodig helpen wij je met het aanleveren van de benodigde zaken.